Calendar
List
Event Types
 
Glen Hill and Jackie Goodman Member Bios
 Jun 15, 2017
 
 Jun 15, 2017
 
Norm Brown, AG
 Jun 22, 2017
 
 Jun 22, 2017
 
Rotary Social, Chances Casino
 Jun 29, 2017
 
 
Winston Paine
 Jul 06, 2017
 
 Jul 06, 2017
 
Joshua Molsberry, Kamloops Daybreak Club
 Jul 13, 2017
 
 Jul 13, 2017
 
Cary Lentz and Gary Hazell Member Bios
 Jul 20, 2017
 
 Jul 20, 2017
 
Warren Bell
 Jul 27, 2017
 
 Jul 27, 2017
 
 Aug 01, 2017
 
 
 Aug 03, 2017
 
Doug Adams
 Aug 10, 2017
 
 Aug 10, 2017
 
 
 Aug 17, 2017
 
 
 Aug 24, 2017
 
Socialize at Chances Casino
 Aug 31, 2017
 
 
 Sep 05, 2017
 
Farmer's Pantry
 Sep 07, 2017
 
 Sep 07, 2017
 
Cary Lentz and Gary Hazell Member Bios
 Sep 14, 2017
 
 Sep 14, 2017
 
Rotary Club Exceutive
 Sep 21, 2017
 
 
 
Districr Governor Bill Jenkin and AG Norn Brown
 Sep 28, 2017
 
 
 Oct 03, 2017
 
Carlene Duczek
 Oct 05, 2017
 
 Oct 05, 2017
 
 
 Oct 12, 2017
 
Business Meeting
 Oct 19, 2017
 
 
 Oct 26, 2017
 
 Oct 27, 2017 – Oct 28, 2017
 
 Nov 02, 2017
 
 Nov 07, 2017
 
 Nov 09, 2017
 
 
 Nov 23, 2017
 
 
 Dec 05, 2017
 
 Dec 07, 2017
 
 Dec 14, 2017